Titels en Prijzen


Uitleg over titels en prijzen op een kattenshow

 

Op een kattenshow kunnen katten verschillende titels en prijzen krijgen. Om hierin de weg kwijt te geraken als beginnende exposant is niet moeilijk.

Hierbij een overzicht van de verschillende klassen en prijzen.

 

Goed (G) De kat is ongeschikt voor show en fok.

Zeer Goed (ZG) De kat is niet geschikt voor de show, maar kan mits een goede partnerkeuze geschikt zijn voor de fok.

Uitmuntend (U) Tentoonstellingskat en geschikt voor de fok. In alle klassen is "Uitmuntend" de hoogste kwalificatie die behaald kan worden. Deze kan naargelang van het aantal mededingers nog onderverdeeld worden in U1,U2,U3.... Als de kat ouder dan 9(BE), 10(NL) maanden is en "U1" behaald kan hij of zij een titel behalen bijv. een CAC.

 

Katten kunnen in diverse klassen worden ingeschreven. Uiteraard dient de kat in de correcte klasse ingeschreven te worden:

 

Huiskattenklasse

Heeft je katje geen stamboom maar is het een schoolvoorbeeld hoe een verzorgde huiskat er moet uitzien, dan mag ze in de huiskattenklasse. 

De huiskatjes hebben geen rasstandaard, en ze worden door de keurmeester beoordeeld op voorkomen, verzorging en karakter. En de beste krijgt uiteindelijk een beker met 'Beste Huiskat'.

 

Nestklasse

Een van de eerste klassen waar katjes ingeschreven kunnen worden is de Nestklasse. 

Een nestje bestaat uit minimaal 3 kittens tussen de leeftijd van 10 weken tot 14 weken.

Alle nesten in dezelfde vachtklasse (Korthaar, Halflanghaar, Langhaar en ev. Exotic Shorthair) worden met elkaar vergeleken. 

Het beste nest krijgt de kwalificatie "Uitmuntend 1" en eventueel de daarbij horende prijs "Beste Nest". 

 

Babyklasse

Zit er in het nest een uitzonderlijk mooi exemplaar of heeft u gewoon een katje tussen 10 weken en 3 maanden, dan kan het in Babyklasse. 

Ook hier wordt per vachtklasse een rangschikking "Uitmuntend 1", "Uitmuntend 2", enz. gegeven. 

De baby met Uitmuntend 1 kan eventueel de prijs "Beste Baby Korthaar, Halflanghaar of Langhaar" krijgen. 

Uit alle beste baby's wordt dan de "Beste Baby Over All", de beste baby van de show, gekozen. (is niet bij elke vereniging)

 

Jeugdklasse 3 - 6 maanden poezen / katers

Vanaf de leeftijd van 3 tot 6 maanden gaan de katjes in de Jeugdklasse 3-6. 

Ook kastraatjes tussen 3 en 6 maanden gaan in deze klasse. 

Per ras, vachtkleur en geslacht kan het beste kitten Uitmuntend 1 behalen. 

Ze dingen verder mee voor Speciale Prijzen.

 

Jeugdklasse 6 - 10 maanden poezen / katers

Vanaf de leeftijd van 6 tot 10 maanden gaan de katjes in de Jeugdklasse 6-10. 

 

Ook hier gaan kastraatjes tussen 6 en 10 maanden in deze klasse. 

Ook hier kan per ras, vachtkleur en geslacht het beste kitten Uitmuntend 1 behalen en meedingen voor Speciale Prijzen.

 

De katten die Uitmuntend 1 behalen in de volgende klassen kunnen een certificaat krijgen voor het behalen van de titel en meedingen voor de Speciale Prijzen. (het te behalen titels kan per club verschillen. Ook hebben vele clubs een parallelsysteem) 

 

Open Klasse (CAC) - Kastratenklasse (CAP)

Certificat d'Aptitude au Championat (Premior)

Vanaf hier begint het harde werk voor onze katten. 

Zij kunnen inschrijven in de open klasse of kastratenklasse en trachten hun eerste titel te behalen. 

De open klasse en kastratenklasse begint voor alle katten vanaf de leeftijd van 10 maanden. Bij sommige Belgische clubs is deze klasse vanaf 9 maanden en in Nederland is deze klasse vanaf 10 maanden.

3 x CAC, of bij kastraten 3 x CAP, bij verschillende keurmeesters geeft recht op deze titel.(Ch. of Pr. voor de naam van de kat te zetten.)

 

Kampioensklasse (CACIB) - Premiorklasse (CAPIB)

Certificat d'Aptitude au Championat (Premior) International de Beauté

Als onze kat haar titel van Kampioen of Premior heeft behaald mogen wij hier inschrijven. 

3 x CACIB of CAPIB in twee verschillende landen bij verschillende keurmeesters of  4x CACIB of CAPIB in hetzelfde land onder ten minste 2 verschillende keurmeesters geeft recht op deze titel.(Int. Ch. of Int. Pr.)

 

Internationaal Kampioensklasse (CAGCI) - Internationaal Premiorklasse (CAGPI)

Certificat d'Aptitude au Grand Championat (Premior) International

Weer een stap hoger. Hier mag je kat beginnen als zij haar International Kampioen, ofwel voor alle kastraten, Internationaal Premior titel behaald heeft. 

3 x CAGCI (of CAGPI) in twee verschillende landen bij verschillende keurmeesters of 4x CAGCI of CAGPI in hetzelfde land onder 3 verschillende keurmeesters geeft recht op deze titel. (Gr.Int.Ch. of Gr.Int.Pr.)

 

Groot Internationaal Kampioensklasse (CACE) - Groot Internationaal Premiorklasse (CAPE)

Certificat d'Aptitude au Championat (Premior) Europeen

Hier kan uw kat meedingen als zij haar titel van Groot International Kampioen, ofwel voor de kastraten de Groot International Premior titel behaald heeft. 

3 x CACE, ofwel CAPE in 3 verschillende landen bij 3 verschillende keurmeesters of of 4x CACE of CAPE in 2 verschillende landen door 3 verschillende keurmeester, of 5x CACE of CAPE in hetzelfde land bij 3 verschillende keurmeesters  geeft recht op deze titel. (Eur.Ch. of Eur. Pr.)

 

Europees Kampioensklasse (CAGCE) - Europees Premiorklasse (CAGPE)

Certificat d'Aptitude au Grand Championat (Premior) Europeen

Als je kat Europees Kampioen is geworden dan kan je hier inschrijven. 

Dit geld natuurlijk ook weer voor onze kastraten die hier dan Europees Premior zijn. 

4 x CAGCE, ofwel CAGPE in 4 verschillende landen bij 4 verschillende keurmeesters of 5x in 3 verschillende landen van 4 verschillende keurmeesters of 6x in 2 verschillende landen door 4 verschillende keurmeesters of 7x in hetzelfde land door 4 verschillende keurmeesters geeft recht op deze titel. (Gr. Eur.Ch. of Gr.Eur.Pr.)

 

Groot Europees Kampioen Klasse (CACM) - Groot Europees Premiorklasse (CAPM)

Certificat d'Aptitude au Championat (Premior) du Monde

De laatste stap. Eens Groot Europees Kampioen of Groot Europees Premior dan schrijf je hier in. 

4 x CACM, ofwel CAPM in 3 verschillende landen bij 4 verschillende keurmeesters waarvan minimaal 1 keurmeester buiten Europa, of 5x in 2 verschillende landen bij 4 verschillende keurmeester en minimaal 1 buiten Europa  of 6x in hetzelfde land onder 4 verschillende keurmeesters waaronder minimaal 2 uit buiten Europa geeft recht op deze titel. (World Ch. of World Pr.)

 

Ereklasse

Vanaf de kat de titel van Groot Europees Kampioen behaald heeft, kan ze ingeschreven worden in de Ereklasse. 

De hoogste vermelding is U1, met eventueel de prijs Beste Ereklasse Korthaar, Halflanghaar of Langhaar.

 

Wordt uw kat halverwege het behalen van titels gecastreerd of gesteriliseerd, dan begint hij of zij opnieuw vanaf de Kastratenklasse. 

Een katje dat bijvoorbeeld Europees Kampioen is en geholpen wordt, gaat dus niet naar de Europees Premiorenklasse (CAGPE) maar naar de Kastratenklasse (CAP).

 

Speciale Prijzen

Speciale Prijzen kunnen uitgereikt worden aan katjes, afhankelijk van de klasse waarin zij meedingen:

In de Nestklasse kan het beste nest (per vachtklasse) de prijs Beste Nest Korthaar, Halflanghaar of Langhaar behalen. Nestjes doen verder niet mee voor andere prijzen.

Hetzelfde geldt voor de Babyklasse waar per vachtklasse (kort- halflang- en langhaar) een Beste Baby prijs kan behaald worden en/of een Beste Baby Over All (Beste Baby van de Beste Baby korthaar, halflanghaar en korthaar). Ook zij dingen niet mee voor andere prijzen.

Idem voor de Ereklasse waar per vachtklasse (kort- halflang- en langhaar) een Beste Ereklasse kan behaald worden. 

Ook zij dingen niet meer mee voor andere prijzen.

Uit de Huiskatten kan het katje met vermelding U1 de prijs Beste Huiskat toegekend worden.

Voor de katten in de andere klassen (uitgezonderd Buiten Mededinging) zijn er de volgende prijzen voorzien:

 

B.I.V.: Best in Variëteit

deze prijs kan toegekend worden aan 1 van de katten van hetzelfde ras en dezelfde vachtkleur, mits er minimaal 3 exemplaren aanwezig zijn.

 

Speciale Prijs. Katjes waarvan te weinig exemplaren aanwezig zijn om Best in Variëteit te kunnen halen, maar toch zo uitzonderlijk zijn dat het zonde zou zijn ze zonder prijs naar huis te laten gaan, kunnen een Speciale Prijs toegekend krijgen of worden er kleuren bij elkaar gedaan om toch een best in variëteit uit te delen. bijv. 2 zwart/witte katten en 2 blauw/witte katten, 1 hiervan wint dan de best in variëteit

 

V.B.I.S.: Voordracht Best in Show 

Als een Keurmeester alle hem toegewezen katjes gekeurd heeft, begint hij aan het samenstellen van zijn lijst met Voordrachten voor Best in Show.

Uit de door hem gekeurde katjes draagt hij/zij per vachtklasse - ongeacht het ras - zijn beste exemplaren in de volgende categorieën voor:

Jeugdklasse Katers 3-6, Jeugdklasse Poezen 3-6, Jeugdklasse Katers 6-9, Jeugdklasse Poezen 6-9, Katers, Poezen, Kastraat Katers en Gesteriliseerde Poezen.

Deze katjes krijgen in ieder geval al de vermelding VBIS op het keurrapport. (niet bij elke vereniging)

 

B.I.S.: Best in Show 

Alle katjes per vachtklasse die door de Keurmeesters voorgedragen zijn voor Best in Show worden terug opgehaald en aan de verschillende Keurmeesters gepresenteerd. 

Uit b.v. alle voordrachten van de Jeugdklasse 3-6 Katers kiezen de Keurmeesters dan 1 exemplaar welke Best in Show wordt. 

Het katje dat Best in Show geworden is komt later op het podium voor een prijs en krijgt de vermelding BIS op het keurrapport.

 

B.O.B.: Best of Best 

Als uiteindelijk in een vachtklasse alle Best in Shows verkozen zijn worden deze opnieuw aan de Keurmeesters gepresenteerd. 

Hieruit wordt 1 beste exemplaar gekozen welke Best of Best wordt. 

Op het podium krijgt deze kat nog een extra prijs en de vermelding BOB komt op het keurrapport.

 

B.O.A.: Best over All 

Eenmaal de Best of Bests bekent zijn, kiest 1 van de Keurmeesters (of een team van keurmeesters) uit deze dieren de allerbeste. 

Deze kat mag best trots zijn, want hij of zij is verkozen tot de mooiste kat van de tentoonstelling. 

Hij of zij verlaat het podium met nog extra prijzen en krijgt de vermelding Best Over All op het keurrapport.